Algemene club informatie

Clubhuis Kringgroep RandmerenTrainingsterrein:

Weteringweg 5 (Weteringpark), Almere. 
Zie ook onze adres pagina.
(geen telefoon, eventueel 06-12262241)

Trainingstijden:

Zaterdag:
09.00 uur speuren
11.00 uur appèl
13.30 uur manwerk

Dinsdag:
19.30 uur appèl
20.30 uur manwerk

Bestuur:

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:


tel: 06-12262241
tel: 
tel: 036-5334172
Postadres: Bankrekening:
Rekeningnummer 67.28.230
IBAN: NL27INGB0006728230
t.n.v. NVBH-Kringgroep Randmeren
         te Almere

Lid worden:

Kosten/kwartaal:   Examengelden:
Lidmaatschap:
2e hond:
gezinslid:
donateur:
€ 37,50
€ 6,-
€ 16,-
€ 11,-
 
 
 
 
IPO:
VZH:
UV:
Deelex.:
€ 25,-
€ 20,-
€ 20,-
€ 20,-

Downloads:

pdf-file Statuten NVBH-Kringgroep Randmeren

pdf-file Huishoudelijk Reglement NVBH-Kringgroep Randmeren

 

Erkend door de Nederlandse Vereniging voor Belgische Herdershonden (NVBH)
KvK-nummer: V 40104613