VZH/IPO Examen op zaterdag 30 juni 2018

Op zaterdag 30 juni aanstaande organiseert de Kringgroep Randmeren een open VZH en IPO examen, waar iederaan, die aan de voorwaarden voldoet, kan deelnemen.

Voorwaarden voor deelname aan het examen

Algemeen

De ingeschreven hond heeft gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet verkeerd in omstandigheden waardoor besmetting, hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijk karakter, in het bijzonder te vrezen valt. 
De hond kan niet deelnemen, indien de aangegeven omstandigheden zich voor dit evenement (examen) alsnog voordoet.

De ingeschreven hond mag niet aan de oren gecoupeerd zijn. Tevens mag de ingeschreven hond, indien geboren na 31 augustus 2001 of in het buitenland nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, niet aan de staart gecoupeerd zijn.

Het examen volgt de bepalingen van de statuten en reglementen van de Raad van Beheer c.q. Commissie Werkhonden.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 20,00 voor het VZH examen en  € 25,00 voor een IPO examen (ter plekke contant te voldoen voor aanvang van het examen).

Noodzakelijk papieren

Voor aanvang van het examen dienen de volgende stukken in te worden aangeleverd:

  • rashondenlogboek of, indien de hond geen stamboom heeft, een hondenlogboek van de RvB. 
  • lidmaatschap van een werkhonden- of rashondenvereniging
  • als een rashond voor het eerst examen doet, dient tevens de originele stamboom te worden overlegd.

NB. Indien de geleider niet de eigenaar is van de hond, dient tevens een origineel lidmaatschapsbewijs van de eigenaar van de hond te worden overlegd.

Sluitingdatum: 28-juni-2018

(of zoveel eerder als het maximum aantal inschrijvingen is bereikt)