Puppies

Al vanaf heel jong kan met puppies begonnen worden, mits dit zonder dwang en op speelse wijze gebeurt. De nadruk moet liggen op plezier en het versterken van het zelfvertrouwen van de pup.

  • Jutwerk: ter voorbereiding op het manwerk wordt met puppies gespeeld met een jute zak en als ze iets ouder zijn met een jutrolletje. De puppen leren dat de pakwerker leuk is om mee te spelen. Ook oefenen ze zo alvast het bijten. Tijdens het tanden wisselen dient dit niet of zeer voorzichtig te gebeuren.
  • Speuren: hiermee kan reeds met zeer jonge pups begonnen worden. Ook hier is het zeer belangrijk om volledig zonder dwang en op een leuke manier bezig te zijn. Spelenderwijs leert de pup de neus te gebruiken om "de buit" te vinden.
  • Appèl: puppen zijn nog niet toe aan het echte appèl-werk. Wel kan elke pup alvast wat gehoorzaamheid bijgebracht worden, mits dit zonder enige druk en met speeltjes of iets lekkers gebeurt. De nadruk dient daarbij vooral te liggen op het opbouwen van een band met de hond. De pup leert dat het leuk is om iets met de baas samen te doen. Een puppycursus kan hiervoor een prima start zijn.

Bij de Kringgroep Randmeren kan men met puppen reeds terecht voor het jutwerk en het speuren. Voor een socialisatie puppycursus kunt u ook bij ons terecht. Neem voor meer informatie over de eerstkomende puppiecursus contact met ons op.